Vlaams minister Vandeurzen tevreden met realistisch adoptiebeleid

7 juli 2011

De minister gaat er van uit dat het decreet de aanbevelingen van de Staten-Generaal Adoptie omzet in regelgeving en spoort met het Haags Verdrag. Het decreet dient het belang van ouders en kinderen hoog in het vaandel te houden en respect af te dwingen voor wie  professioneel bij adoptie betrokken is. Er komen inspanningen om bijkomende landen te vinden van waaruit geadopteerd kan worden. Een belangrijke aanbeveling uit de Staten-Generaal is voorts een realistisch adoptiebeleid. Realistisch betekent hier dat de vraag in relatie gebracht wordt met het aanbod. Het aantal kandidaat-adoptieouders dat de voorbereidingscursus kan gaan volgen en kans maakt op een geschiktheidsvonnis, wordt beperkt, maar wié toegelaten wordt, kan binnen een redelijke termijn een kind adopteren. Voor de beperking van de instroom van kandidaat-adoptieouders zal minister Vandeurzen al op korte termijn maatregelen nemen. Minister Vandeurzen kondigt voor begin volgend jaar een Staten-Generaal voor binnenlandse adoptie aan.

Bron: kabinet minister Jo Vandeurzen