Interlandelijke adoptie Haïti: opvolging na aardbeving 2010

14 juli 2011

Het persbericht hieronder geeft het standpunt weer van de deelnemers aan deze driedaagse conferentie. De ‘Groep van Montréal’ verwijst naar de plaats Montréal, waar voordien reeds een beperkter aantal centrale autoriteiten zijn samengekomen om de situatie in Haïti aangaande interlandelijke adoptie te bespreken.

Voor Vlaanderen betekent dit dat het herstarten van de adoptiesamenwerking met Haïti afhankelijk blijft van de resultaten die in de komende maanden zullen geboekt worden om het belang van het kind in interlandelijke adoptie vanuit Haïti te waarborgen. De Haïtiaanse autoriteiten zijn in grote mate bereid om hieraan mee te werken.

De VCA volgt dit verder op en informeert via de website over alle nieuwe ontwikkelingen in dit verband.


Conferentie van de Groep van Montréal over interlandelijke adoptie in Haïti

Port au Prince 22-24 juni 2011 - Persmededeling

Op initiatief van Quebec en Frankrijk werd van 22 tot 24 juni 2011 in Port au Prince een conferentie gehouden van de “Groep van Montréal” waarop negen centrale autoriteiten vertegenwoordigd waren (Duitsland, de Vlaamse Gemeenschap van België, de federale autoriteit van Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Nederland, Quebec en Zwitserland), de Spaanse ambassade, de vertegenwoordiging van UNICEF in Haïti, het Permanent Bureau van de Conventie van Den Haag en de centrale autoriteit van Chili. Overheidsautoriteiten en parlementairen van de Haitiaanse Republiek en het IBESR, - de Haitiaanse adoptieautoriteit -, waren eveneens aanwezig.

De Montréal Groep herbevestigde zijn gehechtheid aan de principes van de Haagse conventie van 1993 inzake de interlandelijke samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van interlandelijke adoptie.

Na de bijeenkomst van de Montréal Groep van december 2010, waar de grote lijnen werden uitgezet voor een actieplan met het oog op ratificatie van de Haagse conventie, was de ondertekening van deze conventie door Haïti op 2 maart 2011 een sterk, door de internationale gemeenschap verwacht, signaal van de wil van de Haïtiaanse autoriteiten om de adoptieprocedures veiliger te maken.

President Martelly hield er aan om persoonlijk een boodschap aan de Montréal Groep te brengen.

Hij engageerde zich sterk om het ratificatieproces van de Haagse Conventie te voltooien binnen de duur van zijn mandaat, om de adoptiewet op de parlementaire agenda te zetten met van zodra mogelijk een onderzoek door de senaat en eventueel een tweede lezing door de kamer van afgevaardigden, en om, in afwachting van de stemming van de wet, een presidentieel besluit te nemen dat de verplichting zal opleggen dat elke adoptieaanvraag via een erkende dienst moet verlopen.

Het staatshoofd vervolgde “zo zullen we, in vertrouwen en in volledige transparantie, de weg en de middelen kunnen vrijmaken voor een hervatting van de interlandelijke adoptie in Haïti. Dit is mijn diepste wens in het belang van de kinderen en met respect voor hun meest fundamentele rechten.

President Martelly gaf tevens aan dat hij in dit verband rekende op “ de steun en de medewerking van de internationale gemeenschap en in het bijzonder van de landen die kinderen opnemen”

De voorzitter van de Kamer van afgevaardigden, de heer Saurel Jacinthe, verzekerde de Montréal Groep eveneens van zijn wil om het onderzoek van het wetsontwerp op de wetgevende agenda te zetten en betuigde zijn steun aan de evolutie van de Haïtiaanse wet naar een grotere overeenstemming met de internationale normen.

De deelnemers aan de conferentie verwelkomen de bereidheid van de hoogste autoriteiten van het land om de Republiek van Haïti resoluut te engageren in het voordeel van de bescherming van kinderen en om zich op het vlak van adoptie te richten naar de principes van de Haagse conventie.

De Montréal Groep zal, in overeenstemming met het sinds december 2010 ontwikkelde actieplan, verder samenwerken met de Haïtiaanse regering om procedures in te stellen, conform de Haagse conventie, die eventueel zullen toelaten om de interlandelijke adoptie in dit land te hervatten.