Oproep proeftuin rond ontmoeting in het kader van de Huizen van het Kind

18 juli 2011

Binnen Kind en Gezin vindt er op dit moment een strategische oefening plaats omtrent de uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning. Onder andere het aspect “ontmoetingen faciliteren tussen opvoedingsverantwoordelijken” zal hierbinnen een plaats krijgen. In dit verband lanceert Kind en Gezin een oproep naar potentiële aanbieders van een proeftuin rond ontmoeting binnen één of meerdere consultatiebureau(s) in de pilootregio’s van de Huizen van het Kind.  Meer informatie omtrent deze oproep kan u terugvinden in onderstaand document en geïnteresseerden kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier.  

pdf Meer informatie over het project

word Aanvraagformulier