Horen, zien en … testen

2 september 2011

Concreet betekent dit:

  • Vanaf 30 september 2011: oogtest wordt ingevoerd in de provincie Limburg
    Tegen eind december zal in elk consultatiebureau van de provincie Limburg een oogtest worden uitgevoerd. Na het proefdraaien in Leuven, loopt het project daar ook door.

  • Begin 2012: oogtest wordt ingevoerd in de consultatiebureaus op de as tussen Leuven en Limburg, namelijk in de regio’s Tienen en Tielt-Winge

  • In 2013 wil Kind en Gezin graag overal in Vlaanderen oogtesten uitvoeren

Kind en Gezin kiest voor de stapsgewijze implementatie omwille van het beschikbare budget en omwille van het leertraject dat noodzakelijk is voor invoering van de oogtest in de andere provincies.
De oogscreening wordt volledig geïntegreerd in de dienstverlening van Kind en Gezin. De verpleegkundige voert de test uit tijdens de consultatie van de kinderen op de leeftijd van 12 en 24 maanden. Ouders hoeven hiervoor geen afzonderlijke afspraak te maken.

Als het resultaat van de oogtest afwijkend is, wordt het kind doorverwezen naar een oogarts.

Lees meer over de oogtest en bekijk het filmpje!