Leuvense AdoptieStudie zoekt toekomstige adoptiegezinnen om studie uit te breiden

16 september 2011

Onderzoek naar de ontwikkeling van adoptiekinderen is belangrijk met het oog op preventie, interventie en ondersteuning. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen geïnteresseerden geïnformeerd worden over het onderzoek en is er ruimte om stil te staan bij alle vragen en bedenkingen.

www.leuvenseadoptiestudie.be