Wereldborstvoedingsweek: van 3 tot 10 oktober 2011

26 september 2011

Thema: Communicatie rond borstvoeding

Dit jaar wordt communicatie rond borstvoeding in de kijker geplaatst. Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) volgt hiermee de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) die werkt met de slogan ‘Talk to me – Breastfeeding a 3D experience’.

Communiceren over borstvoeding is één van de 3 dimensies van borstvoedingsondersteuning naast tijd (van voor de zwangerschap tot en met het stoppen met borstvoeding) en plaats (thuis, gemeenschap, zorgverlening, etc.). Maar geen van beide hebben veel invloed zonder de dimensie communicatie.

Communicatie is:

  • een essentieel deel van het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding
  • cruciaal om bijvoorbeeld uit te leggen waarom borstvoeding belangrijk is, om kennis en ervaring te verspreiden en voorlichting te geven
  • belangrijk om dialogen te starten
  • een dimensie die dwars door generaties, sectoren, geslachten en culturen heen gaat

De derde dimensie bij Kind en Gezin

Kind en Gezin zet de eigen communicatiekanalen in zoals website, intranet, extranet, brochures, Kind in Beeld, e-mail. Voor de opleiding van de personeelsleden werd een uitgebreide webcursus met bijhorende workshop uitgewerkt. En voor de ondersteuning van de mama’s die borstvoeding geven worden de regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners bijgestaan door lactatiekundigen.
Bovendien is er een nauwe samenwerking met diverse partners en disciplines zoals artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, enz. Op die manier worden de gezinnen waar mama’s borstvoeding geven zo goed mogelijk ondersteund en kunnen ze rekenen op éénduidige adviezen van de verschillende hulpverleners.

Deze samenwerking is ook belangrijk in het kader van het project PreGO. Met dat project wil Kind en Gezin de preventieve gezinsondersteuning versterken, ook rond borstvoeding.

Dit bericht wordt mee onderschreven door vroedvrouwen via de beroepsverenigingen UVV (Unie van Vlaamse Vroedvrouwen) en VLOV (Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen) en door Domus Medica (vertegenwoordiging van de Vlaamse huisartsen en Huisartsenkringen), VVK (Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde), VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), BVL (Belgische Vereniging van Lactatiekundigen), UNICEF België en het expertisecentrum kraamzorg De Bakermat.

www.borstvoedingnatuurlijk.be
Meer lezen over PreGO