FANC vraagt aandacht voor bescherming zwangere vrouwen en kinderen

7 oktober 2011

Ioniserende straling wordt in de volksmond vaak ‘radioactieve straling’ genoemd, maar dit is eigenlijk een verkeerde naam. De straling zelf is niet radioactief, maar een gevolg van radioactiviteit. Ook röntgenstraling van bijvoorbeeld CT-scanners en kosmische straling is ioniserend.

Symposium

Steeds sterker bevestigt wereldwijd wetenschappelijk onderzoek dat ongeboren en zeer jonge kinderen gevoeliger blijken voor radioactiviteit en straling dan de doorsnee volwassene. Goede bescherming- en preventiemaatregelen naar deze doelgroepen moeten daarom de regel worden. Dit is de kernboodschap die vandaag werd gegeven op een door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle  (FANC) en het SCK-CEN georganiseerd symposium in Brussel (Symposium on Health Impact of Pre- and Early Post-natal Irradiation).

Bescherming zwangere vrouwen en jonge kinderen

Alle beschreven effecten, zoals miskramen, kanker, aangeboren afwijkingen, ... geven voor het FANC een duidelijke aanleiding om bij elke toepassing van straling bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van zwangere vrouwen en ongeboren en jonge kinderen. Zwangere vrouwen kunnen blootgesteld worden aan stralen in beroepssituaties of tijdens medische onderzoeken of behandelingen. Ook jonge kinderen kunnen dergelijke medische blootstellingen ondergaan.

Het FANC richt zich tot werkgevers en medici: ‘Elke blootstelling die niet gerechtvaardigd kan worden, moet absoluut worden vermeden'. Maar ook zwangere vrouwen en moeders kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen door hun arts of werkgever op de hoogte te brengen van hun toestand en eventueel reeds ondergane onderzoeken, om zo elke onnodige blootstelling te vermijden.

Veiligheid - Straling