Bezoek van Kind en Gezin steeds op afspraak!

12 oktober 2011

Verwar dit niet met het huisbezoek van Kind en Gezin, dat nooit plaatsvindt zonder afspraak!

De verpleegkundigen maken, vooral tijdens het kennismakingsbezoek of telefonisch, een afspraak voor een eerste huisbezoek. In samenspraak met de verpleegkundige kan een volgend huisbezoek gepland worden.

Lees meer over het huisbezoek.