Borstvoedingsproblemen en domperidone?

20 oktober 2011

De verpleegkundigen van Kind en Gezin beantwoorden tijdens de contacten met ouders vragen over borstvoeding en geven praktische tips. Door anamnese en observatie kan de verpleegkundige zien of de borstvoeding goed gaat of er problemen zijn.  Een goede begeleiding zorgt ervoor dat kleine ongemakken verholpen of zelfs voorkomen kunnen worden. 

Door het preventieve karakter van onze dienstverlening schrijven verpleegkundigen en consultatiebureau-artsen geen geneesmiddelen voor. Het gebruik van lactatiestimulerende middelen is bovendien zinloos als niet eerst alle andere oorzaken die aan de basis kunnen liggen van een verminderde melkproductie bij aterm pas bevallen moeders, zoals onjuist aanleggen, worden opgespoord en verholpen. Onze belangrijkste taak is dan ook het observeren van een voeding en het corrigeren van de factoren die het goed aanhappen en drinken van de baby verstoren. De nodige toelichting en ondersteuning van de moeder is hierbij essentieel. Het gebruik van domperidone (Motilium ®), dat vrij verkrijgbaar is in de apotheek, kan daarenboven resulteren in ongewenste effecten bij moeder en baby als het niet oordeelkundig gebruikt wordt.

Als na overleg met de ouder(s) blijkt dat er extra begeleiding nodig is, kan de verpleegkundige doorverwijzen naar een deskundige (lactatiekundige, een vroedvrouw of een arts).