Wennen en extra toezicht in de opvang om wiegendood te voorkomen

26 oktober 2011

De meeste overlijdens in de kinderopvang tijdens de slaap komen voor tijdens de eerste opvangdagen. Ook studies in andere landen tonen dit aan. Daarom zet Kind en Gezin twee preventiemaatregelen vandaag extra in de kijker: wennen in de kinderopvang en extra toezicht bij de start van de opvang.

Bepaalde maatregelen zoals de rugligging als aanbevolen slaaphouding en het niet roken in de nabijheid van de baby zijn reeds heel goed gekend. Minder bekend is het belang van extra toezicht bij een plotse verandering in gewoonten voor een baby, zoals een nieuwe omgeving. Een plotse verandering kan het slaappatroon beïnvloeden wat de kans op wiegendood verhoogt. Vermoedelijk komt wiegendood daarom vaker voor tijdens de eerste dagen in de kinderopvang.

Dit risico kan verminderd worden door:

 • extra toezicht te houden bij veranderingen, zowel thuis (bv. bij verhuis) als bij overgang naar de opvang.
 • het kind voor de eigenlijke start van de kinderopvang geleidelijk te laten wennen aan de opvang (omgeving, geuren, geluiden, stemmen van begeleiders, een ander ritme, …). Zo zal het kind minder stress ervaren wat het slaappatroon minder zal beïnvloeden.  
 • de preventiemaatregelen toe te passen:

  • Kies een veilig kinderbed en veilig bedmateriaal.
  • Leg een baby altijd op zijn rug te slapen.
  • Rook niet in de omgeving van een baby.
  • Blijf in de buurt en hou toezicht.
  • Let erop dat het kind het niet te warm krijgt.
  • Geef geen geneesmiddelen zonder advies van arts of apotheker.
  • Zorg voor rust en regelmaat.


Wennen in de opvang: enkele tips

 • Laat het kind geleidelijk aan wennen kort voor de eigenlijke start van de opvang en na een lange afwezigheid, bv. na een lange vakantie of ziekteperiode.
 • Tijdens de ‘wenmomenten’ kunnen ouders en opvang praktische info uitwisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind (slaap, spelen, voeding) en over de werking van de opvang.
 • Las best meerdere bezoeken in, verspreid over 1 tot 2 weken.
 • Breid de verblijfsduur geleidelijk aan uit.
 • Meer tips in verband met ‘wennen’. 

Alle adviezen in verband met veilig slapen en de preventie van wiegendood zijn terug te vinden op de website van Kind en Gezin.


Contactpersoon voor de pers:
Leen Du Bois
Woordvoerder Kind en Gezin
Telefoon: 02 533 14 24