Pleegouders gezocht

27 oktober 2011

In ieders leven loopt het wel eens moeilijk. Soms lopen de problemen zo hoog op dat een ouder tijdelijk niet zelf voor zijn kind(eren) kan zorgen. Vandaag de dag zijn er alsmaar meer mensen die hulp vragen bij de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg. Pleegouders bieden aan deze ouders en kinderen een goede oplossing. Wil jij als pleegouder een warme thuis bieden?
Er is nood aan zowel kortdurende als langdurende opvang. Wil jij een weekend, enkele weken, enkele maanden of voor langere tijd voor een kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om het tijdens een crisissituatie mee op te vangen? Alle soorten gezinnen kunnen zich kandidaat stellen: alleenstaand, getrouwd, holebi, met kinderen of zonder, samengestelde gezinnen of uit een andere cultuur.

Voor meer details, een informatiepakket en al je vragen kan je terecht bij de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg.