Erkenning adoptiedienst 'De Vreugdezaaiers' niet verlengd

4 november 2011

Samen met De Vreugdezaaiers wordt er gewerkt aan een projectovereenkomst om de lopende dossiers af te werken. Daarnaast wordt er onderzocht of er fusiemogelijkheden zijn met andere adoptiediensten. Alles wordt in het werk gesteld om de lopende dossiers af te werken en om de twee adoptiekanalen (India en Marokko) van de dienst te behouden.

De betrokken kandidaat-adoptieouders werden op de hoogte gebracht.