Nieuw: werkkapitaalkredieten bij Kids-Invest voor zelfstandige opvang

10 november 2011

Zelfstandige opvang kan onder bepaalde voorwaarden een lening krijgen bij Kids-Invest, zowel bij de start als voor uitbreidingen.

Voortaan stelt Kids-Invest ook werkkapitaalkredieten ter beschikking aan ondernemers in de zelfstandige kinderopvang. Dit kadert binnen het actieplan zelfstandige kinderopvang.

Werkkapitaalkredieten zijn kortlopende leningen die ondernemers extra financiële zuurstof geven bij de verdere doorgroei van hun onderneming. Concreet gaat het om projecten waarbij de ondernemers moeten aantonen dat zij het voorbije jaar een aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt en dat ook de toekomstperspectieven positief zijn.
 
Meer weten