Vormingspakket 'Kindermishandeling, een actie waard!'

10 november 2011

De dienst diversiteit en gelijke kansen van de provincie Vlaams-Brabant en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant organiseren daarom samen een vormingspakket ‘Kindermishandeling, een actie waard!’ wat bestaat uit een studiedag en drie verschillende workshops.

Met dit vormingspakket willen ze mensen die werken in kinderdagverblijven, onthaalmoeders, kraamzorg, vroedvrouwen, diensten gezins-en thuishulp, voor- en naschoolse opvang, ... sensibiliseren over kindermishandeling. De bedoeling is om hen te ondersteunen om zich te bekwamen in het herkennen en omgaan van signalen van kindermishandeling en hen bewust te maken van hun mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

Je kan je inschrijven voor dit vormingspakket tot 16 november 2011.

pdf Meer weten