Vlaamse Regering keurt ontwerp decreet over Kinderopvang van Baby’s en Peuters goed

18 november 2011

Het uitgangspunt van het nieuwe decreet is dat kinderopvang goed is voor kinderen én voor hun ouders. Kinderopvang biedt kinderen alles wat ze nodig hebben om zich spelenderwijze te ontwikkelen. Zo kunnen hun ouders met een gerust gevoel gaan werken, een opleiding volgen of solliciteren om later te kunnen gaan werken.

Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor deze kinderen ook een sterke ondersteuning zijn in hun eerste levensjaren.

Op 6 mei 2011 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters principieel goed. Na advies van meerdere organisaties werd de tekst van het ontwerp van decreet verder ontwikkeld.

Nu de Vlaamse Regering dit ontwerp definitief goedkeurde, zal het door het Vlaams Parlement worden besproken. Pas wanneer het Vlaams Parlement het decreet na eventuele aanpassingen goedkeurt, is het decreet over de organisatie van Kinderopvang van Baby’s en Peuters een feit. De bepalingen in dit decreet worden daarna verder geconcretiseerd in uitvoeringsbesluiten. De effectieve ingangsdatum van de nieuwe regels en de overgangsbepalingen zijn ook nog te bepalen door de Vlaamse Regering. Verwacht wordt dat dit ten vroegste vanaf 2013 het geval zal zijn.

Nieuwe titel

Voortaan spreken we niet meer over ‘voorschoolse’ kinderopvang, wel over ‘Kinderopvang van Baby’s en Peuters’. Daardoor is meteen duidelijk waarover dit decreet gaat. De term voorschools leidde immers vaak tot verwarring. Velen dachten ten onrechte aan opvang ’s morgens vóór de schooluren.