Kind en Gezin werkt samen met stad Zottegem voor opvoedingsondersteuning

30 november 2011

De opvoedingsondersteuning wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband: opvoedingsvragen voor 0 tot 3-jarigen komen bij Kind en Gezin terecht in het spreekuur; opvoedingsvragen voor 3 tot 18 jarigen worden opgevangen door de medewerker van het steunpunt opvoedingsondersteuning. Het steunpunt opvoedingsondersteuning ligt in hetzelfde gebouw als het regiohuis en het consultatiebureau van Kind en Gezin, waar zich eveneens de speel-o-theek en de buitenschoolse kinderopvang bevinden. Ook het CKG Zonneheuvel is op dezelfde locatie gevestigd. Het consultatiebureau van Kind en Preventie en het regiohuis van Kind en Gezin zijn in oktober ll. verhuisd naar deze nieuwe locatie, m.n. Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem (Erwetegem).

Kind en Gezin werkt ook samen met het CAW: vanaf december e.k. kunnen ouders wekelijks in het lokaal van het spreekuur terecht voor o.m. gesprekken rond familiale bemiddeling en begeleiding.

Kind en Gezin is erg tevreden over dit samenwerkingsverband waardoor opvoedingsondersteuning voor alle ouders binnen handbereik komt. Het is belangrijk dat deze dienstverlening laagdrempelig en goed bereikbaar is via één steunpunt opvoedingsondersteuning.

De uitbreiding van het spreekuur opvoedingsondersteuning tot 18 jaar in Zottegem gaat van start op 1 december.

Spreekuur opvoedingsondersteuning Kind en Gezin

Dat opvoeden niet altijd eenvoudig is, hoef je geen enkele moeder of vader te vertellen. Meestal weet je als ouder wel hoe je moet reageren, maar er zijn ook wel eens momenten van twijfel. Je stelt jezelf vragen en je voelt je minder zeker.

  • Hoe kan ik mijn kind helpen om de hele nacht door te slapen?

  • Wanneer stopt mijn baby eindelijk met huilen?

  • Waarom krijgt mijn kind een driftbui telkens het iets niet mag?

Ouders kunnen met al hun opvoedingsvragen terecht bij de verpleegkundige van Kind en Gezin tijdens een huisbezoek of op het consultatiebureau. Maar soms volstaan deze korte adviezen niet helemaal. Op die momenten kan het spreekuur opvoedingsondersteuning voor ouders een  hulp zijn. Ouders met jonge kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen er terecht met hun eigen verhaal en hun vragen.

Ouders kunnen de situatie bespreken met een medewerker van Kind en Gezin die geschoold is in pedagogisch advies. Het is de bedoeling om samen na te gaan hoe de opvoedingsvraag het best kan aangepakt worden. Dit kan in één gesprek of in enkele gesprekken (hoogstens vijf) van ongeveer één uur. Het spreekuur maakt al sinds 2005 deel uit van de dienstverlening, de medewerkers hebben dus al heel wat expertise opgebouwd.

Zo’n spreekuur kan ouders een heel eind op weg helpen. Het gaat meestal over thema’s zoals koppigheid, driftbuien, slapen, eten, huilen en zindelijkheid, …

Ook deze dienstverlening van Kind en Gezin is gratis.

Voor meer informatie of voor een afspraak kunnen ouders terecht bij de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 (zonaal tarief), elke werkdag van 8 tot 20 uur.

Info over Kind en Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Alle (aanstaande) ouders met kinderen jonger dan 3 jaar kunnen met hun vragen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling terecht bij Kind en Gezin. Ook tijdens de zwangerschap bieden we uitgebreide informatie aan. Na de geboorte bezoekt een verpleegkundige mama en kind. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Voor gratis preventief toezicht kunnen ouders terecht in de consultatiebureaus. Telefonisch kunnen ze met hun vragen altijd terecht bij de Kind en Gezin-Lijn.

Contactpersoon voor persvragen:
Leen Du Bois, woordvoerder, gsm 0496 59 15 11