Onderzoek naar ondersteuning KOPP-kinderen wijst op positieve effecten

1 december 2011

De algemene conclusie van het onderzoek luidt: ‘Aandacht voor KOPP loont!’. KOPP-kinderen blijken baat te hebben bij psycho-educatie, een luisterend oor en een objectieve gesprekspartner. Hulpverleners verkregen door de vorming meer kennis in zake de belevingswereld van KOPP-kinderen en meer kennis i.v.m. de begeleiding van deze kinderen, hun ouders,… Zij voelden zich achteraf competenter in het werken rond KOPP. Deze resultaten moedigen een verdere sensibilisatie en preventief werken op het vlak van geestelijke gezondheid aan.

Wilt u meer weten over het onderzoek dat door KOPP OP! werd gevoerd?

Voor 10 euro inclusief verzendkosten kunt u een gedrukt exemplaar van het onderzoeksrapport verkrijgen.

E-mail: koppop@scarlet.be