Nieuw Vlaams Interprofessioneel Akkoord voor de sociaal profit/non-profit

7 december 2011

Het akkoord heeft ook betrekking op de kinderopvang. Er is een budget vrijgemaakt voor uitbreidingsbeleid, kwaliteitsmaatregelen en koopkracht. Het akkoord zorgt ook voor jobcreatie.

Meer weten: persmededeling van de Vlaamse Regering