Voorstel decreet Interlandelijke Adoptie

14 december 2011

Het decreet bouwt verder op de aanbevelingen die op 27 mei 2010 gepresenteerd werden op het slotcolloquium van de Staten-Generaal over de Interlandelijke Adoptie en die Kind en Gezin samen met Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen in concrete beleidsconclusies vertaalde. In het voorstel van decreet is er onder meer aandacht voor:

  • een vorm van instroombeheer
  • bundeling van  voorbereiding, vorming en nazorg
  • het verbeteren van het maatschappelijk onderzoek over de geschiktheid van kandidaat-adoptieouders

De goedkeuring in de commissie is een eerste stap voor een nieuwe regelgeving voor de Interlandelijke Adoptie. Het voorstel van decreet gaat nu naar de plenaire vergadering en zal dan volgend jaar verder vorm krijgen in uitvoeringsbesluiten.


Meer informatie:

Agenda van de Commissie Welzijn van 14 december