Oproep voor projecten die vader-kind relatie stimuleren

16 december 2011

Doelpubliek

Personen, groepen of verenigingen binnen de Vlaamse Gemeenschap (inclusief het Brussels Gewest) die vaders helpen en begeleiden in een, door omstandigheden, moeilijke omgang met hun kinderen. Projecten die worden ingediend door commerciële organisaties komen niet in aanmerking. 

Timing

Datum lancering oproep: 15/11/2011
Uiterste datum indiening dossiers: 20/02/2012

Voor meer informatie : www.kbs-frb.be