Staking 22 december: mogelijke hinder in dienstverlening van Kind en Gezin en in kinderopvang

21 december 2011

In principe vinden alle consultaties en huisbezoeken plaats. Als er hinder is voor jouw consult vind je hier een overzicht.

Mogelijk is ook de Kind en Gezin-Lijn op donderdag minder goed bereikbaar. Kind en Gezin biedt zijn excuses aan voor de eventuele hinder die ouders hier door ondervinden.
 
Deze staking kan ook gevolgen hebben voor de opvang bij onthaalouders en kinderdagverblijven. Kind en Gezin raadt ouders aan zich hierover te informeren bij de opvang zelf. Indien bepaalde werknemers wel werken en andere niet, dan is het belangrijk dat er voldoende begeleiders per kind aanwezig zijn zodat de veiligheid gegarandeerd blijft.