Kind en Gezin lanceert de website 'Huizen van het Kind'

11 januari 2012

Eind 2010 presenteerden Kind en Gezin, minister Vandeurzen, Kind en Preventie, Thuishulp, Domus Medica en de Dienst Jeugdgezondheidszorg van de K.U. Leuven de nota ‘Krijtlijnen voor de uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning’. In deze nota werden Huizen van het Kind naar voor geschoven als een van de belangrijkste speerpunten om de preventieve gezinsondersteuning verder uit te bouwen (waarin de huidige consultatiebureaus geïntegreerd zullen worden).

Mede op basis van deze nota werden eind 2011 drie pilootprojecten  opgestart in Oostende, Boom en Genk. Deze pilootprojecten hebben onder meer tot doel uit te zoeken hoe de Huizen van het Kind vorm kunnen krijgen in die regio’s, telkens afhankelijk van de diverse lokale realiteit.

Verschillende partners hebben deze ontwikkeling niet afgewacht en namen reeds het initiatief om lokaal een Huis van het Kind uit te bouwen. Anderen hebben de ambitie om dit binnenkort te realiseren. Kind en Gezin wil deze evolutie ten volle ondersteunen.

Website
Kind en Gezin wil de Huizen van het Kind samen met zijn partners, stap voor stap opbouwen. Om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en in dialoog te gaan, lanceren we vandaag de website. We willen deze website gebruiken als aanzet om de dialoog intensiever te gaan voeren, uiteraard niet enkel online.

Stap voor stap naar een decreet
Ondertussen werd er ook werk gemaakt van een concepttekst. Op basis hiervan willen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen en Kind en Gezin een consultatieronde opzetten met de partners. Deze consultatieronde moet uitmonden in een gedragen decreet op de preventieve gezinsondersteuning waarvan de Huizen van het Kind een belangrijk speerpunt zijn. Deze concepttekst is terug te vinden op de website.
De consultatieronde zal afhankelijk van de partners gediversifieerd verlopen.

www.huizenvanhetkind.be