Opgelet voor indringers en commerciële wanpraktijken

18 januari 2012

Kind en Gezin krijgt geregeld meldingen over onbekende personen die de opvang willen binnendringen. Naast de maatregelen die de kinderopvang moet nemen om te voorkomen dat iemand ongemerkt binnenkomt of de opvang verlaat, is het goed om af en toe eens stil te staan bij je dagelijkse aanpak. Wat verloopt goed en waarop kan gelet worden? Op de website vind je praktisch advies daarover.

Kind en Gezin is ook opnieuw op de hoogte gebracht van commerciële wanpraktijken. Een firma probeert aan de hand van foutieve informatie alarmsystemen aan onthaalouders te verkopen:
• De overheid zou een financiële tegemoetkoming voor de systemen geven.
• De firma zou de adressen gekregen hebben van de dienst van onthaalouders.

Wees altijd op je hoede en ga na bij de dienst of bij Kind en Gezin of de beweringen correct zijn. Ook vermoedens van misbruik kan je aan de Kind en Gezin-Lijn melden. Zo kan Kind en Gezin de opvang waarschuwen voor die misbruiken of eventuele stappen ondernemen.

Meer weten:
Advies over veilige toegang