Recht op kinderopvangtoeslag voor Nederlandse ouders in de Belgische kinderopvang

24 januari 2012

De kinderopvang met een attest van toezicht en een erkenning van Kind en Gezin is daarvoor door de Nederlandse overheid gelijkgesteld met de Nederlandse geregistreerde kinderopvang. Daardoor hoeven de ouders hun opvang niet in het register buitenlandse kinderopvang op te nemen.