Vlaamse Regering keurt decreet interlandelijke adoptie goed

24 januari 2012

Volgende wijzigingen staan op stapel:

  • De Vlaamse Centrale Autoriteit vormen we om tot een Vlaams Centrum voor Adoptie.
  • We voeren een vorm van instroombeheer in aan het begin van de adoptieprocedure.
  • Voorbereiding, vorming en nazorg laten we samenkomen in één overkoepelende organisatie: het nieuw op te richten Steunpunt Adoptie.
  • Er komt een raadgevend comité met een adviserende functie inzake adoptieaangelegenheden.
  • Het maatschappelijk onderzoek optimaliseren we verder in functie van de wetenschappelijke bevindingen.

Het nieuwe decreet treedt in werking op 1 januari 2013. De komende maanden zal de Vlaamse Centrale Autoriteit in overleg met de adoptiesector input aanleveren voor de nodige uitvoeringsbesluiten. 

pdf Lees het decreet