Staking 30 januari: mogelijke hinder in dienstverlening van Kind en Gezin en in kinderopvang

27 januari 2012

In principe vinden alle consultaties en huisbezoeken plaats. Als er hinder is voor jouw consult vind je hier een overzicht.

Deze staking kan ook gevolgen hebben voor de opvang bij onthaalouders en kinderdagverblijven. Kind en Gezin raadt ouders aan zich hierover te informeren bij de opvang zelf. Indien bepaalde werknemers wel werken en andere niet, dan is het belangrijk dat er voldoende begeleiders per kind aanwezig zijn zodat de veiligheid gegarandeerd blijft.