Opnieuw adviseur of verkoper die de naam van Kind en Gezin misbruikt

5 maart 2012

Kind en Gezin roept op om extra voorzichtig te zijn en hier niet op in te gaan. Kind en Gezin verkoopt of promoot zelf geen producten. Behalve bij bepaalde gelegenheden zoals een opening of goed afgesproken werkbezoek, bezoeken werknemers van Kind en Gezin geen opvangvoorzieningen. Inspecties gebeuren door het Agentschap Zorginspectie.

Wanneer je zelf benaderd wordt door iemand die de naam van Kind en Gezin verkeerdelijk gebruikt, aarzel niet om Kind en Gezin te verwittigen. Zo kunnen wij actie nemen om dit stop te zetten en andere voorzieningen te verwittigen.