Hoge Gezondheidsraad ontmoedigt zwemmen met baby's jonger dan 1 jaar

8 maart 2012

Baby's jonger dan 12 maanden zijn immers nog te kwetsbaar omwille van bv. het infectiegevaar, hyperactieve slijmvliezen of immature longen. Omdat de temperatuur van het water en de lucht in het zwembad vrij hoog zijn, wordt de groei van micro-organismen bevorderd.

Watergewenning of babyzwemmen is mogelijk door bv. thuis samen een bad te nemen met de baby.

In het zwembad kan dit van zodra de baby 1 jaar oud is, ook bij astma. Mits goede hygiënische omstandigheden wegen de voordelen vanaf de leeftijd van 1 jaar sterker door dan het risico op toxiciteit door chloor of zijn bijproducten.

Echt leren zwemmen is motorisch voor een kind pas mogelijk vanaf 4 jaar. Vanaf die leeftijd kan een kind de zwemtechniek goed aanleren en zich juist in het water bewegen.

Website van de Hoge Gezondheidsraad