22 miljoen euro voor de uitbreiding van de kinderopvang

13 maart 2012

In 2011 besliste de Vlaamse regering al om vanaf 2012 15 mio euro extra toe te kennen voor:

  • de verhoging van de financiële vergoeding voor de inkomensgerelateerde zelfstandige kinderdagverblijven;

  • de uitbreiding van het aantal inkomensgerelateerde (IKG) opvangplaatsen bij zelfstandige de opvang.

Kind en Gezin prefinancierde deze toekenningen in 2011 eenmalig met eigen middelen. De Vlaamse Regering maakt vanaf 2012 het nodige geld vrij om deze subsidiëring blijvend te verzekeren.

Daarnaast wordt in 2012 7 miljoen euro vrijgemaakt voor de verdere uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters. Deze middelen worden ingezet voor:

  • het optrekken van het maximum aantal plaatsen in een zelfstandige kinderdagverblijf waarvoor een financiële ondersteuning kan worden ontvangen (van 28 naar 50);

  • de financiële ondersteuning van nieuwe opvangplaatsen in zelfstandige kinderdagverblijven; 

  • de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in zelfstandige kinderopvang waar ouders volgens hun inkomen betalen (IKG); 

  • de uitbreiding van het aantal erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen.