Allereerste decreet Kinderopvang een feit

28 maart 2012

Met dit decreet blijft de Vlaamse overheid verder in de kinderopvang investeren. Stap voor stap wil ze voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector.

Kind en Gezin informeert nu over dit kaderdecreet, dat de algemene beginselen vastlegt, maar geen gedetailleerde regels bevat. Het is dus een raamwerk, waarvoor nog uitvoeringsbesluiten zullen worden goedgekeurd. Wij verwachten deze tegen einde 2012.