Kadering kwaliteit opleiding kinderverzorgster

10 april 2012

Het rapport waarnaar verwezen wordt, dateert van februari 2010 en kadert in het actieplan ‘Werk maken van werk in de zorgsector’ van minister Vandeurzen. Kind en Gezin heeft een synthese gemaakt van de huidige situatie en daarbij opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd.

K&G streeft een goede afstemming na met onderwijs en arbeidsmarkt, zeker omdat kinderopvang de jongste jaren enorm gegroeid is en er niet eenvoudiger op geworden is. Daarom zetten we meer en meer in op een verhoging van de competenties van de mensen die in de kinderopvang actief zijn. 

Dit academiejaar startte de nieuwe opleiding bachelor in de kinderopvang. Ook het nieuwe decreet speelt hierop in: men zal niet meer in de kinderopvang kunnen werken zonder over de nodige kwalificaties te beschikken.

Kind en Gezin benadrukt dat er op dit moment geen aangetoonde correlatie is tussen de kwaliteit van de opleiding en potentiële gevaarsituaties in de kinderopvang.

Meer info: Werk maken van werk in de zorgsector