Senaatscommissie justitie keurt vereenvoudiging tweede adopties goed

20 april 2012

In tegenstelling tot de procedure in de Franse gemeenschap moeten kandidaat-adoptieouders die voor een tweede keer willen adopteren in Vlaanderen de voorbereiding niet opnieuw volgen. Zij krijgen een duplicaat van hun eerste voorbereidingsattest. Na aanmelding bij de Vlaamse Centrale Autoriteit kunnen zij zich onmiddellijk richten tot de jeugdrechtbank om geschikt verklaard te worden.