Nieuwe campagne Oscare: 'Omgaan met brandwonden'

23 april 2012

Voor deze actie werd pdf een affiche (4MB) en een nieuwe website www.omgaanmetbrandwonden.be ontwikkeld. Deze bevatten heel wat informatie rond:

  • hoe ontstaan brandwonden?

  • hoe kan je ze voorkomen?

  • hoe erg is dat?

  • moet je naar de dokter?

  • wat doet dat met een kind?

Voor ouders en leerkrachten is een apart luik uitgewerkt.

Voorkomen van ongevallen, waaronder voorkomen van brandwonden, is een belangrijk aandachtspunt bij Kind en Gezin. Brandwonden worden als één van de meest pijnlijke ongevallen beschouwd en dit met risico op zware gevolgen en levenslange littekens voor het kind. Daarom steunt Kind en gezin ook dit jaar deze actie door affiches in de consultatiebureaus te hangen en te linken naar hun website.


EHBO/Brandwonden