De Duidelijkste Krant over Opvoeden

15 mei 2012

Opvoeden lukt niet zonder taal. Je praat met je kind: je vraagt je kind wat het wil, je legt uit wat het mag en niet mag ... En terwijl je kind groeit, leert het ook taal. Of talen. Natuurlijk is opvoeden meer dan taal, daarom hebben we in deze krant ook aandacht voor het netwerk van ouders, en voor de vele keuzes die ouders moeten maken.

Kind en Gezin verspreidt de krant in de consultatiebureaus, inloopteams en opvoedingswinkels. Ook elke abonnee van Wablieft krijgt deze krant in de bus. Eén of meerdere exemplaren bestellen kan tegen een gunstig tarief via het mailadres: vraag@wablieft.be De pdf online versie (3MB) van de krant vind je ook op de websites van Wablieft en EXPOO, het platform opvoedingsondersteuning.


Partners

Wablieft en Kind en Gezin werkten voor de Opvoedingskrant samen met:

  • Federatie Centra Basiseducatie

  • Klasse voor Ouders

  • Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen

  • Groeimee.be

Wablieft realiseerde de 'Duidelijkste Krant over Opvoeden' met de steun van het BPostfonds voor Alfabetisering, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.


Contactgegevens pers

Ilona Plichart, gsm 0474 04 87 93, mail ilona.plichart@wablieft.be