Ontwikkeling stimuleren: tips voor ouders

23 mei 2012

Er zijn een aantal bronnen die inderdaad de link leggen tussen rugligging en die vertraagde ontwikkeling, maar er zijn verschillende factoren die invloed hebben.

In elk geval blijft het erg belangrijk om kinderen in hun ontwikkeling voortdurend te stimuleren. Dat advies geven we in al onze contacten met jonge ouders ook mee en onze site ondersteunt ouders in elke fase met handige tips en voorbeelden.

Een overzicht van de tips over het stimuleren van grove motoriek
Op de site vind je ook een filmpje dat de tips mooi in beeld brengt