cRZ wordt Fara

24 mei 2012

Alle vrouwen en koppels komen vóór of tijdens hun zwangerschap voor keuzes te staan. Vrouwen kunnen, al dan niet samen met een partner, beslissen om hun kinderwens actief proberen te vervullen, uit te stellen, of om af te zien van ouderschap. Tijdens een zwangerschap staan ze onvermijdelijk voor de keuze om al of niet te screenen op afwijkingen via prenatale testen. Deze keuzes lijken evident, maar soms staat men voor een bijzonder moeilijke keuze: omdat de zwangerschap ongepland is, omdat de vrouw in kwestie nog een tienermeisje is, omdat het kindje een ernstige afwijking blijkt te hebben… Niemand zal ontkennen dat het om ‘levens’-belangrijke keuzes gaat, maar toch is er weinig aandacht voor op het publieke forum.

cRZ kiest daarom voor een nieuwe naam en aanpak en lanceert een oproep binnen de publieke opinie om het belang van een kwaliteitsvol beslissingsproces bij zwangerschapskeuzes meer bespreekbaar te maken.

Voortaan kunnen vrouwen, hun partner, familie en omgeving, maar ook professionals in het brede werkveld van de onderwijs-, zorg- en gezondheidssector terecht bij Fara.

Je kan bij Fara terecht elke werkdag van 9 tot 16 uur

  • op afspraak in onze burelen

  • telefonisch via de Farafoon: 016 38 69 50

  • via de Faramail: vragen@faranet.be

  • via de Farachat: op maandag van 14 tot 17 uur, op woensdag en vrijdag van 13 tot 16 uur

  • via www.faranet.be: een digitale wegwijzer met een online hulpverleningsaanbod voor het ruime publiek en voor zorgprofessionals

Fara