Extra middelen voor zelfstandige kinderdagverblijven

25 mei 2012

Momenteel krijgt een zelfstandig kinderdagverblijf op jaarbasis een financiële ondersteuning voor maximum 28 opvangplaatsen. Om de sector te versterken en om bijkomend aanbod te creëren, wordt deze financiële ondersteuning nu voorzien voor 50 opvangplaatsen. Voor een zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening blijft het aantal bij 28 plaatsen. Een kinderdagverblijf krijgt jaarlijks per opvangplaats 566,99 euro financiële ondersteuning. 'Kinderopvang neemt, als opvoedingsmilieu, een belangrijke plaats in in het leven van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat we hierop blijven inzetten', zegt Vlaams minister van gezin, Jo Vandeurzen.

Meer weten