Project Super Sim rond kleuterparticipatie van start

1 juni 2012

Kleuterparticipatie is een belangrijke strategie om kinderarmoede te bestrijden vanaf zeer jonge leeftijd. Deelname aan het kleuteronderwijs is de ideale basis voor een goede start in de lagere school. Zo wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, de taal ingeoefend en worden verschillende schoolse vaardigheden aangeleerd.


Verjaardagskaartje en geschenkje

Elk kind dat in Gent woont en in de loop van 2012 twee jaar wordt, krijgt een verjaardagskaartje in de bus. Het kaartje maakt de ouders erop attent dat hun kleuter op de leeftijd van 2,5 jaar naar de kleuterschool mag en bevat ook een oproep om naar het laatste consult van Kind en Gezin te gaan. Op de verschillende consultatiebureaus van Kind en Gezin, alsook bij de inloopteams en in de Opvoedingswinkel, kunnen de kinderen hun kaartje inruilen voor een doos met verrassingen.

Als een kind in de loop van het schooljaar regelmatig afwezig is of vaak te laat komt, krijgt het een kaartje van ‘Super Sim’ in de bus met de boodschap ‘We missen je’. Later kan hier ook een huisbezoek aan gekoppeld worden zodat de reden voor de afwezigheid kan achterhaald worden.


Partners

 • Integratiedienst Stad Gent: coördinatie

 • Kind & Gezin: contact met ouders, doorverwijzing, opvolging

 • Inloopteams (De Sloep, Reddie Teddy, Brugse Poort): contact met ouders, doorverwijzing, opvolging

 • Pedagogische Begeleidingsdienst: begeleiding van kwetsbare gezinnen door brugfiguren, opvolging

 • Centrum voor Leerlingenbegeleiding: doorverwijzing

 • Lokaal Overleg Platform Onderwijs: aanleveren van cijfergegevens met betrekking tot aanwezigheid kleuters in scholen.

 • Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Gent: platform waarbinnen Werkgroep Kleuterparticipatie is opgericht

 • OCMW Gent: inbreng van mensen in kansarmoede, contact met ouders, doorverwijzing, opvolging

 • Kleuterscholen: contact met ouders en doorverwijzing

 • Opvoedingswinkel: doorverwijzing en ophaalpunt materiaal ‘Super Sim’

 • verenigingen waar armen het woord nemen: vzw SIVI: deelnemen aan de vergaderingen van de werkgroep en aan focusgroepen; contact met ouders; doorverwijzing, opvolging

 • Hogeschool Gent: evaluatie

 • Cel Armoedebestrijding van de Stad Gent

Meer informatie over dit project via Stad Gent
Meer informatie over het project Kleuterparticipatie van Kind en Gezin