Bof-epidemie

5 juni 2012

Ook uit de andere Vlaamse provincies kwamen meldingen van bof, maar daar is er geen sprake van een concentratie.

Oorzaak

Het merendeel van de besmette jongvolwassenen in Oost-Vlaanderen bleek wel volledig gevaccineerd. Dat zij toch besmet raakten, toont aan dat het bofvaccin niet bij iedereen aanslaat en niet altijd een blijvende bescherming biedt. Uit eerder onderzoek bleek al dat de bescherming door het bofvaccin afneemt na verloop van jaren. Bovendien gebeurt het bij het bofvaccin iets vaker dan bij andere vaccins dat de gevaccineerde persoon toch nog onvoldoende afweerstoffen aanmaakt om beschermd te zijn.

De combinatie van de te lage vaccinatiegraad, 80%, van de getroffen leeftijdsgroep, met een verminderde werking van het bofvaccin maakte deze uitbraak mogelijk. Een hogere vaccinatiegraad zou ervoor zorgen dat het virus niet meer circuleert en biedt zo groepsimmuniteit voor personen die niet gevaccineerd zijn of voor wie het vaccin onvoldoende bescherming biedt.

Onder studenten kan het virus zich ook gemakkelijk verspreiden wegens de veelheid en dichtheid (in aula’s) van hun contacten met elkaar.

Maatregelen

Voor de huidige uitbraak blijven de adviezen:

  • Wie ziek is, moet minstens 5 dagen thuisblijven om besmetting van andere personen zo veel mogelijk te vermijden.

  • Wie contact heeft met besmette personen en niet gevaccineerd is met de 2 aanbevolen dosissen, kan een inhaalvaccin vragen aan zijn huisarts.

  • Hand voor de mond houden bij hoesten en een goede handhygiëne helpen ook bij het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.

Wie volledig gevaccineerd is en toch nog ziek wordt, zal over het algemeen de ziekte milder doormaken dan wie niet gevaccineerd werd.

Bekijk ook: Bof