Overlijden peuter in Ronse

6 juni 2012

Het gaat om een dramatische situatie en Kind en Gezin leeft mee met de familie en heeft begrip voor de reactie van de ouders.

Kind en Gezin onderzoekt de situatie verder en benadrukt dat het te vroeg is om conclusies te trekken.

Kind en Gezin wil ook vermijden dat ouders onnodig ongerust zijn over vaccinaties. Er is op dit ogenblik geen enkele reden om aan te nemen dat er een link is tussen de vaccinatie en het overlijden.

Ouders met vragen over vaccinaties vinden meer informatie op onze site.

Vragen over vaccinaties
Specifieke informatie over RSV
Informatie over vaccineren bij ziekte