Staten-Generaal ‘Taal is van iedereen!’ in Limburg

7 juni 2012

Op de Staten-Generaal worden 16 boeiende projecten voorgesteld die mensen dichter bij elkaar brengen. Sommige met de expliciete bedoeling taal te leren, andere waarin taal groeit in de natuurlijke communicatie.

Kind en Gezin, provinciale afdeling Limburg, ondertekende de egagementsverklaring van provincie Limburg om de visie van de provincie rond taalontwikkeling, taalstimulering en meertaligheid te onderschrijven en zo de samenwerking aan te gaan  voor een taalvaardiger Limburg.

Meer informatie over het project