Geen stijging Nederlandse kinderen in Vlaamse Kinderopvang

8 juni 2012

In de media verschenen afgelopen week berichten over een stijging van het aantal Nederlandse kinderen in de Vlaamse kinderopvang.

Kind en Gezin deed hier een beperkt onderzoek naar en concludeert dat er geen algemene stijging is van het aantal jonge kinderen dat in Nederland woont en gebruikmaakt van Vlaamse kinderopvang.

Kind en Gezin stelt vast dat er in enkele grensstreken wel een hogere aanwezigheid is van kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Het gaat hierbij evenwel vaak om kinderen die in Vlaanderen wonen.