Medische beelden zijn geen familiekiekjes

14 juni 2012

Om de stralingsbelasting te doen dalen en het goed gebruik van medische beeldvorming te stimuleren, lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vandaag de campagne ‘Medische beelden zijn geen familiekiekjes. Wees er zuinig mee’, die zich zowel tot het grote publiek als tot de artsen en medische beeldvormers richt.

Op www.zuinigmetstraling.be staan concrete tips voor patiënten, ouders, voorschrijvende artsen, radiologen en nuclearisten.

Op onze eigen website wordt ook al aangeraden om de straling te beperken voor onze doelgroep, zwangeren en kinderen.


Campagnewebsite: Zuinig met straling
Meer informatie: Richtlijnen medische beeldvorming