Oprichting Vlaams Centrum voor Adoptie

22 juni 2012

Om deze verandering te kunnen uitvoeren werd op vrijdag 15 juni 2012 het besluit betreffende het raadgevend comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Het Vlaams Centrum zal voortbouwen op de expertise van de huidige Vlaamse Centrale Autoriteit maar zal daarnaast bijgestaan worden door een raadgevend comité. Dit comité zal bestaan uit geadopteerden, adoptieouders, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen. De leiding van het Vlaams Centrum voor Adoptie komt in handen van een adoptieambtenaar, een mandaatfunctie van 6 jaar. Hiervoor zal binnenkort een vacature verschijnen.

Het besluit gaat nu naar de Raad van State voor advies en kan pas daarna definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse regering.