Voorstelling Het kind in Vlaanderen 2011

27 juni 2012

Deze uitgebreide publicatie bevat gegevens over de leefsituatie en het welzijn van jonge kinderen. Het rapport bevat onder meer gegevens over het geboortecijfer, de kinderwens, het aandeel kinderen dat opgroeit in een kansarm gezin, het gebruik van kinderopvang, het aantal gemelde kinderen voor kindermishandeling, enz.

Programma:

  • Minister Jo Vandeurzen geeft een algemene inleiding.
  • Mevrouw Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin licht de resultaten toe.

Informatie voor de pers:

Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin

Telefoon: 02 533 14 24 
E-mail:  woordvoerder@kindengezin.be
Twitter: @wvkg