Nieuwe adoptiekanalen goedgekeurd

5 juli 2012

De betrokken adoptiedienst heeft voor deze proefdossiers op voorhand kandidaat-adoptanten geselecteerd. Pas na een positieve evaluatie van de eerste drie dossiers kan de dienst toelating krijgen om een wachtlijst aan te leggen en bemiddelingsovereenkomsten af te sluiten. Het aantal zal afhangen van de nood aan ouders in deze landen van herkomst.
In 2012 werden tot nu toe 4 landen van herkomst goedgekeurd voor proefdossiers. In navolging van de Staten-Generaal interlandelijke adoptie probeert de VCA samen met de adoptiediensten het aantal adopties te spreiden over meer landen.

Interlandelijke adoptie blijft wereldwijd dalen
In Vlaanderen daalde het met 12% in 2011, wat een lichtere daling is t.o.v. sommige andere Europese landen (Frankrijk: 43%, Nederland: 25%, ). Er is een evolutie in veel landen van herkomst die meer en meer zelf zorg aanbieden voor hun kinderen waardoor zij veel minder nood hebben aan kandidaat-adoptieouders uit het buitenland. De nood aan buitenlandse kandidaat-adoptieouders die bereid zijn een special needs kindje op te nemen in hun gezin neemt wel toe. Dit blijkt ook bij de nieuw goedgekeurde kanalen waar het land van herkomst soms expliciet aangeeft dat zij enkel nood hebben aan ouders voor special needs kinderen. 

Informatie over alle herkomstlanden
Activiteitenverslag adoptie 2011