Zichtbaar maken inspirerende voorbeelden Huizen van het Kind

5 juli 2012

We willen de initiatieven waarvan we kunnen leren en de natuurlijke groei van de Huizen van het Kind zichtbaar maken door de ‘good cases’ te labelen als ‘Huis van het Kind’. Deze intiatieven zullen het logo voorlopig kunnen gebruiken en zullen kenbaar gemaakt worden op de website www.huizenvanhetkind.be. Het gaat niet om een formele erkenning op basis van de nieuwe regelgeving (het decreet dat in opbouw is).

Gezien het geen formele erkenning betreft maar het zichtbaar maken van ‘good cases’ hebben we voorzien in een lichte procedure waarin we eerder inzetten op dialoog. Basis voor de dialoog is de ‘conceptnota organisatie van de preventieve gezinsondersteuning’ waaruit er enkele criteria gehaald zijn om te beoordelen in welke mate het initiatief in aanmerking komt.

Om de procedure te starten ga je naar http://www.huizenvanhetkind.be/hk/bouw-mee/