Nieuwe procedure voor kandidaat-adoptieouders

6 juli 2012

Vanaf 1 januari 2013 zal iedere kandidaat-adoptieouder zich moeten aanmelden bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. Na zijn aanmelding zal hij uitgenodigd worden voor een infosessie waarin uitgebreide informatie zal worden gegeven over interlandelijke adoptie. Hierna kan hij beslissen of hij de procedure wil verderzetten of niet.

De verdere voorbereiding
Als de kandidaat-adoptieouder schriftelijk bevestigd heeft dat hij door wil gaan met de adoptieprocedure dan zal hij doorverwezen worden naar het nieuw op te richten Steunpunt Adoptie. Dit steunpunt zal instaan voor de verdere voorbereiding van kandidaat-adoptieouders. Het Vlaams Centrum voor Adoptie zal bij het doorverwijzen van kandidaat-adoptieouders rekening houden met het aantal ouders dat nodig is maar garandeert wel een jaarlijkse minimale instroom van kandidaten.  Dit instroombeheer wil ervoor zorgen dat wie emotioneel en financieel investeert in de adoptieprocedure een redelijke kans heeft op een adoptie binnen de geldigheidsduur van het geschiktheidsvonnis.

Het maatschappelijk onderzoek
De voorbereide kandidaat-adoptieouders kunnen een vraag tot geschiktheid richten tot de jeugdrechter. De jeugdrechter beslist over de geschiktheid op basis van het maatschappelijk onderzoek. Het maatschappelijk onderzoek zal uitgevoerd worden door één van drie erkende diensten voor maatschappelijk onderzoek in plaats van de huidige vijf. Ieder werkingsgebied (Oost-en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel) zal een erkende dienst hebben.

Het Steunpunt Adoptie
Het Steunpunt Adoptie zal erkend worden door Kind en Gezin en zal naast de voorbereiding van kandidaat-adoptieouders ook vragen in het kader van nazorg opnemen. Dit wordt een informatiepunt voor nazorg met ondersteuning voor zowel adoptieouders, geadopteerden als geboorteouders. Daarnaast wordt het een vormings- en expertisecentrum en bouwt het een documentatie- en informatiecentrum uit.  Als vormingscentrum zal dit steunpunt ook instaan voor het verhogen van de expertise over adoptie in het huidige hulpverleningsaanbod.

Dit besluit is nu ook voor advies naar de Raad van State waarna een definitieve goedkeuring mogelijk wordt.