Donderdag 25 oktober 2012: Conferentie ‘Het Kind in Vlaanderen’

17 juli 2012

Kind en Gezin verwelkomt volgende sprekers:

  • Leo Bormans – Het geheim van geluk
  • Bea Cantillon – (Kinder)armoedebestrijding
  • Rudy De Cock en Hannie Serlet - Borstvoeding bij kansarme autochtone gezinnen
  • Nadine De Ronne en Eveline Van Cauwenberghe – Gezonde levensstijl bij zeer jonge kinderen
  • Karel Hoppenbrouwers – Voeding en ontwikkeling van jonge kinderen vanuit longitudinaal onderzoek JOnG!
  • Annik Lampo – Geweldloos opvoeden
  • Patrick Meurs – Ontwikkeling van kinderen in nieuwe gezinsvormen na echtscheiding
  • Kristien Roelens en Martine Meulebroek – Begeleiding van kwetsbare zwangeren
  • Diederik Vancoppenolle – Enkele cijfers uit de publicatie ‘Het Kind in Vlaanderen’
  • Stijn Vanheule – Labelling en medicalisering van jonge kinderen

De conferentie vindt plaats in de Kind en Gezin-Academie in Brussel en richt zicht vooral tot beleidsmedewerkers en onderzoekers actief in het domein van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en alle partners van Kind en Gezin.

Het concrete programma en de link om in te schrijven, volgen midden september.