Naar school

27 augustus 2012

We geven hieronder enkele tips om de overgang van vakantie of opvang naar school vlotter te laten verlopen:

 • Praat al af en toe over school zodat je kind langzaam kan wennen aan de overgang.

 • Er bestaan bv. heel wat boekjes over ‘naar school gaan’ die je samen kan lezen. Je kan al heel wat spanning wegnemen door op deze manier over de school te praten.

 • Overloop al eens de structuur van een schooldag, dat maakt alles concreter.

Speciaal voor ouders met een kleuter, werkte het departement Onderwijs een Starterspakket uit: naar de kleuterklas, boordevol informatie en plezante tips.

Aftellen en voorbereiden…

 • In deze laatste week kan je samen met het kind de dagen aftellen en aanduiden op een pdf kalender .

 • Tijdens deze laatste week kan het helpen om het bed- en slaapritme van je kind al meer af te stemmen op de structuur van een schooldag. Kinderen hebben toch wel enkele dagen de tijd nodig om zich daaraan aan te passen.

 • Zondagavond kan je samen de boekentas klaarmaken met eventueel een extraatje erin en dan op tijd naar bed!

Naar school…

 • Probeer als ouder zelf zo rustig mogelijk te zijn op de eerste schooldag zodat je uitstraalt dat naar school gaan leuk zal zijn.

 • Voorzie een extra onderbroekje of luier voor deze spannende dag.

 • Een vastberaden afscheid maakt het voor iedereen makkelijker.

 • De kans is groot dat kinderen de eerste dagen na school prikkelbaar en moe thuiskomen. Geef hen wat ruimte en dan komt dit meestal vanzelf in orde.

Niet voor iedereen is de eerste schooldag een dag om naar uit te kijken. 'Wat als de schoolkost te hoog wordt?', 'Wat als ik zelf ‘schoolvrees’ voel?', 'Wat als mijn kind straks weent aan de schoolpoort?', 'Wat als mijn kind de schooltaal niet begrijpt?', ... Als je vragen, twijfels of bedenkingen hebt, dan kan je altijd op school of bij de verpleegkundige van Kind en Gezin terecht.

Veilig naar school

Alle inspanningen voor een veilige verkeersomgeving bij scholen (Kiss & Ride-stroken, zone 30, ...) hebben hun vruchten afgeworpen, maar in 2010 raakten nog 27 kinderen zwaargewond of overleden ze in de nabijheid van een school (onderzoek BIVV). Het totale aantal kinderen tussen 0 en 12 jaar dat zwaargewond geraakte of overleed naar aanleiding van een verkeersongeval daalde met 53 % tussen 2000 en 2010 (220 tegenover 473), waarvan 12,3% in de nabijheid van een school gebeurde.

Er gelden een aantal basisregels die niet enkel in de nabijheid van een school moeten gerespecteerd worden, maar tevens over het volledige traject dat het kind alleen of samen aflegt. Het BIVV geeft de vijf belangrijkste raadgevingen voor ouders mee:

 • Respecteer de zone 30 in de schoolomgeving.

 • Klik je kinderen steeds vast.

 • Toon het goede voorbeeld.

 • Steek over op de juiste plaats.

 • Parkeer enkel in de toegelaten zones.

Meer informatie: Naar school